Youth GA


Ungdom i UNAD har etablert en egen ungdomgruppe som fokuserer spesielt på unge døves rettigheter. Ungdomsgruppen ble etablert som en følge av OD-prosjektet, og i dag har vi snakket om hvordan de kan vokse seg sterke i årene som kommer, etter at prosjektet er ferdig. Jeg har holdt to presentasjoner om Financial Management sammen med Kahard Desmond i UNAD og om Results Based Planning sammen med Robert Nkwangu, som tidligere jobbet for UNAD og nå jobber for et ungdomsprosjekt med midler fra Danmark.

20140523-224242.jpg
Begge temaene er omfattende og tunge, og det har vært en utfordring å skulle være med å starte opp en prosess for hvordan ungdomsgruppen skal utvikle en visjon og og sette seg målsetninger for de kommende årene. Ungdommene vet hva de ønsker å gjøre, men de har kanskje ikke satt seg ordentlig ned før for å drøfte hvorfor de skal gjøre de forskjellige aktivitetene, og hvorfor de har valgt de aktivitetene de har. God planlegging handler om å ha god kunnskap om situasjonen, om å lage visjoner og målsetninger. Hvordan ser verden ut nå? Hva er situasjonen for døve ungdom? Hvordan er den ideelle situasjonen? Hvilke målsetninger skal vi ha for å komme nærmere visjonen? Det er nok litt uvant å forsøke å legge vekk tanken på aktiviteter. Da jeg gikk gjennom de målsetningene de har satt opp tidligere sammen med dem, viste det seg at alle egentlig var aktiviteter…. Noen inneholdt elementer som kan omarbeides til målsetninger, men det er mye arbeid som gjenstår.

20140524-080210.jpg
Litt lunsj må til for å holde energie oppe. Etter et møte tidligere i uken ble jeg takket etter møtet med: Tusen takk til Kenneth for alle hans gode råd og evne til å se løsninger. Dessuten spiser han matoke, så da er alt bra.

Veien videre går de og vi sammen. De skal jobbe med en ny visjon utover kvelden, de skal forsøke å sette opp målsetninger, og jeg skal komme med noen innspill for videre arbeid. Veien videre blir spennende. De skal velge ny president, ny ledelse og de skal utarbeide en strategisk plan. Mitt bidrag har vært å sette et frø – jobben må de gjøre selv. Jeg har lovet å gi tilbakemeldinger på den strategiske planen de jobber videre med, og jeg håper at de kan utvikle en solid plan som er deres egen, med en klar visjon og med klare mål. Det vil gjøre det mye lettere for UNADYS å kunne vokse seg sterkere, og kunne gi døve ungdom en sterk stemme i årene som kommer.

Flott dag!

Advertisements

~ by Kenneth on May 24, 2014.

2 Responses to “Youth GA”

  1. Spennende! Du er heldig som jobber med så flott ungdom! Og de er heldige som jobber med deg! Elsker deg 😘

    • Det har vært veldig morsomt å følge ungdommene og alle i UNAD! Fantastiske mennesker!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: