Strategic planning


Er vanskelig!

Da vi avsluttet for dagen på fredag gav Robert og jeg deltakerne noen oppgaver. De skulle benytte seg av kvelden til å sette seg i grupper og drøfte hvilken visjon om hvilke hovedmål UNADYS skal ha. Lørdag på morgenen presenterte de hva de hadde drøftet. De hadde gjort en kjempejobb, og hadde mange ideer og meninger for retningen for organisasjonen. De hadde satt opp visjoner og målsetninger og forklarte hvorfor dette var viktig og hva de ville oppnå. Men – ungdommene hadde i sine forslag nok også gått litt i den vanlige fellen: de beskrev veien til målet og ikke selve målet. Da de skulle forklare de målene de hadde satt opp, fortalte de om det som var de egentlige målene. Hvorfor de ville gjøre de tingene de hadde listet opp. Et mål skal jo ikke være en beskrivelse av hva du vil gjøre, men av hvordan man ser for seg en ønsket situasjon etter at man har gjort noe. Uvant tankegang for mange, og det er vanskeligere enn du kanskje tror å få dette til på en god måte. Jeg har sett mange eksempler på mål som egentlig ikke er mål, men aktiviteter i mange strategiske planer i norske organisasjoner. Det kan være krevende å tenke nytt og annerledes, men med litt hjelp og veiledning fra Robert, Ambrose (som er direktøren i UNAD) og meg, kom det etter hvert opp mange gode forslag til visjon og målsetninger for UNADYS.

20140526-170539.jpg
Her er Robert Nkwangu og Ambrose Murangira i full gang med å notere ned forslagene fra ungdommene.

Resten av lørdagen jeg stort sett vært observatør. Det gjorde at jeg har haddet mulighet til å sende noen e-poster, og gjøre litt annet arbeid som har blitt liggende. Prosjektet i Malawi er inne i sitt siste år av den gjeldene femårsperioden, og vi har leiet inn en konsulent fra Sør Afrika som utfører evalueringen. Utkastet til rapporten ble klart for noen dager siden, men jeg har ikke hatt tid til å lese ordentlig gjennom den, før i dag. Det var spennende lesning! Rapporten var velskrevet og veldokumentert og beskrev mange positive ting som har skjedd de siste fem årene. Rapporten viser at vi har oppnådd mange gode resultater, og de viser også til områder hvor vi må styrke innsatsen hvis vi skal utvide prosjektet slik vi har tenkt. Jeg sendte mine kommentarer til evaluator og er spent på å se neste utkast.

Mot slutten av generalforsamlingen gjennomførte ungdommene valg av nytt styre. Styret består av to representanter fra de fire regionene – nord, vest, sør og øst, en kvinnelig og en mannlig representant.

20140526-170107.jpg
Jeg foreslo meg selv som kandidat for den nordlige regionen – jeg kommer tross alt fra nord, men ble ikke godkjent. Ut fra representantene ble et så valgt en president for den kommende perioden. Spennende å observere denne øvelsen i demokratiske prosesser! Lærerikt for ungdommene og for meg!

20140526-170801.jpg

Solen hadde gått ned for lenge siden da jeg endelig kom til hotellet, veldig sliten etter en laaang uke. Heldigvis en litt roligere dag på søndag.

~ by Kenneth on May 26, 2014.

One Response to “Strategic planning”

  1. Flinke folk!! Jeg stemmer på deg! 😃 klem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: